Liikenne- ja viestintäministeriö : Alusturvallisuuslain muutokset helpottavat Teno-veneiden turvallisuusmääräyksiä

Kuva: http://www.tenonvene.fi/ Hallitus esittää alusturvallisuuslakiin teknisiä muutoksia, jotka vaikuttavat mm. alusten turvallisuuskirjojen antamiseen ja lohensoudussa käytettävien Teno-veneiden sääntelyyn. Muutokset tuovat helpotusta elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen alusturvallisuuden valvontalain, laivaväkilain ja alusturvallisuuslain muuttamisesta 21. elokuuta. Lakiesityksellä pannaan täytäntöön muutoksia, joita EU:n satamavaltiotarkastuksia koskeva direktiivi edellyttää. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toteuttamien satamavaltiotarkastusten ala ja laivaväen asumis- ja työskentelyolosuhteissa havaittujen puutteiden…

Continue reading