Vesikulkuneuvoja rekisterissä 203 000 – Rekisteristäpoistoja tehtiin yli 4 500

img_1108

Vuoden 2016 lopussa vesikulkuneuvoja oli rekisterissä 203 343. Vesikulkuneuvoja ensirekisteröitiin 3 686 kpl, poistettiin rekisteristä 4 580 kpl ja lopullisia poistoja tehtiin 50.  

Ensirekisteröintien määrässä ei merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna

Vuoden 2016 vesikulkuneuvojen ensirekisteröintien määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna. Moottoriveneitä rekisteröitiin 3,0 % vähemmän kuin edellisvuonna. Purjeveneiden ja vesiskootterien suosio sen sijaan kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Selvästi eniten ensirekisteröitiin moottoriveneitä, 2 878 kpl. Muun tyyppisiä vesikulkuneuvoja ensirekisteröitiin huomattavasti vähemmän, esimerkiksi uusia purjeveneitä rekisteröitiin vain 29 kpl.

Ensirekisteröintien määrät vuonna 2016:

 

lkm

Muutos %

Moottorivene

2 878

 -3,0

Purjevene

29

31,8

Ilmatäytteinen/RIB

46

        -30,3

Hydrokopteri

1

-80,0

Vesiskootteri

645

21,0

Moottoripurjehtija

1

0,0

Ilmatyynyalus

1

          -75,0

Muu

43

          – 8,5

Yhteensä

3 644

 

Rekisteristä poistojen tahti kiihtyi loppuvuodesta

Vuonna 2016 poistettiin vesikulkuneuvorekisteristä 4580 vesikulkuneuvoa, lisäksi tehtiin 50 lopullista poistoa. Rekisteristä poistojen tahti kiihtyi loppuvuotta kohti ja syyskuusta vuodenvaihteeseen saakka tehtiin rekisteristä poistoja 2492 kpl, joista 587 kpl vuoden viimeisellä viikolla.

Moottoriveneet ovat suosituimpia kulkuneuvoja vesillä liikkumiseen

Vuoden 2016 lopun vesikulkuneuvorekisterissä oli yhteensä 203 343 venettä ja näistä 91 % oli moottoriveneitä. Veneiden pituus oli keskimäärin 6 metriä ja koneteho keskimäärin 60,4 kW.  Veneiden moottoriteho on hieman pienempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Edellisen vuoden lopun rekisterissä keskimäärin 61,0 kW. Veneiden keskipituus on pysynyt samana.

Vesikulkuneuvojen määrä rekisterissä 2015 ja 2016

  31.12.2016 31.12.2015

Muutos %

Moottorivene 184 639 183 632

0,5

Purjevene 13 942 13 916

0,2

Ilmatäytteinen/RIB 210 133

57,9

Hydrokopteri 98 105

-6,7

Vesiskootteri 2 075 1 131

83,5

Moottoripurjehtija 1 223 1 234

-0,9

07 Muu 1 156 1 127

1,4

Yhteensä 203 343 201 278

1,0 

Vesikulkuneuvot konetehon mukaan 2015 ja 2016

Koneteho
kW
31.12.2016 31.12.2015 Muutos %
alle 20 28 866 28 240

2

20-39.9 83 278 81 647

2

40-59.9 30 987 30 657

1

60-79.9 15 611 15 756

-1

80-99.9 15 323 15 451

-1

100-119.9 8 247 8 230

0

yli 120 21 031 21 299

-1

Yhteensä 203 343 201 278

1

Vesikulkuneuvojen keskimääräisen koneteho on laskenut vuoden aikana ja vesikulkuneuvojen määrä on lisääntynyt juuri pienemmän konetehon luokissa. Venerekisterissä oli vuodenvaihteessa 38 kW ja sitä suuremman konetehon omaavia vesikulkuneuvoja 91 455 kpl

 Vesikulkuneuvot pituusluokittain 2015 ja 2016

Runkopituus metreinä 31.12.2016 31.12.2015 Muutos %
alle 5.5 108 205 106 581

1

5.5–9.9 81 958 81 505

1

10–12.9 10 771 10 779

0

13–14.9 1 433 1 437

0

15– 24 872 871

0

yli 24 68 69

-1

Yhteensä 203 343 201 278

1

Venerekisterin yleisin vesikulkuneuvo on alle 10 metriä pitkä moottorivene. Koneteho ei ole suuntautunut niin yksiselitteisesti pieniin moottoreihin vaan hajonta pienitehoisista suuritehoisiin on huomattavaa. Suurimmassa osassa vesikulkuneuvoista moottoriteho on alle 40 kW, mutta myös isolla yli 120kW moottorilla varustettuja veneitä on yli 20 tuhatta kappaletta. Venerekisterissä oli vuodenvaihteessa 9 metriä tai pidempiä vesikulkuneuvoja 21 495 kpl. Näistä 9 154:ssa koneteho on alle 38 kW.