:VIDEO: Perämeren merikarttasarja on ensimmäinen veneilijöille julkaistu N2000-merikartta

, , Comments Off on :VIDEO: Perämeren merikarttasarja on ensimmäinen veneilijöille julkaistu N2000-merikartta

N2000 väylä- ja merikarttauudistus tuo vesillä liikkujille uudet ja tarkemmat merikartat. Nyt myös veneilijät saavat ensimmäisen N2000-merikartan, kun Perämeren merikarttasarja G on julkaistu. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisemat karttasarjat soveltuvat erityisesti saaristo- ja rannikkonavigointiin. Uuden karttasarjan syvyys- ja väylätiedot on päivitetty N2000-korkeusjärjestelmän mukaisiksi.

Suomalaiset merikartat uusitaan vaiheittain noin 5-6 vuoden aikana Perämereltä alkaen. N2000 väylä-ja merikarttauudistusuudistuksen myötä merikartoilla ja vesiliikenteen väylillä otetaan käyttöön yksi yhtenäinen N2000-korkeusjärjestelmään sidottu syvyystietojen vertaustaso, jolla korvataan nykyinen teoreettiseen keskivedenkorkeuteen perustuva taso.

Tulevaisuudessa kaikki Itämeren merikartat noudattavat samaa vertaustasoa. Siirtyminen uuteen vertaustasoon vaikuttaa merikartoilla esitettäviin syvyys- ja väylätietoihin. Päivitetylle karttasarjalle on nyt myös tuotu uutta merenmittaustietoa ja otettu huomioon maankohoamisen vaikutus vuosikymmenten aikana.

Käytä oikeaa vedenkorkeustietoa oikean kartan kanssa

Vesillä liikkujan tulee jatkossa huomioida merialueilla entistä tarkemmin Ilmatieteen laitoksen antamat reaaliaikaiset vedenkorkeushavainnot ja niiden ilmoittamisessa käytetty korkeusjärjestelmä. Ilmatieteen laitos esittää vedenkorkeustiedot rinnakkain sekä N2000-järjestelmässä että teoreettisen keskiveden suhteen.

“Veneilijän tulee kiinnittää huomiota siihen, minkä korkeusjärjestelmän mukainen merikartta veneessä on. Jos käytössä on uusi, N2000-järjestelmässä oleva merikartta, tulee merivedenkorkeudet katsoa N2000-korkeusjärjestelmän mukaisina”, kertoo johtava asiantuntija Jarmo Mäkinen.

Koska N2000-järjestelmän nollataso on nykyisen meriveden keskivesipinnan (MSL) alapuolella, syvyyslukemat kartoilla pienenevät vertaustason muutoksesta johtuen keskimäärin 10–20 cm, mutta vastaavasti Ilmatieteen laitoksen esittämät N2000-vedenkorkeuslukemat ovat saman verran suurempia.

“Käytettävissä oleva vesisyvyys säilyy kuitenkin veneväylilläkin entisellään, kun käytettään N2000 -vedenkorkeustietoa”, Mäkinen jatkaa.

Uudistuksen tarkkaa etenemistä voi seurata Traficomin verkkosivuilta.

N2000 väylä- ja merikarttauudistus

Seuraa N2000-uudistuksen etenemistä kartalla